(flickr.com/statsministerens kontor)
(flickr.com/statsministerens kontor)

– Det er tjuvstart.

Tidligere statsminister Jens Stoltenberg har krevd svar fra President Barack Obama etter avsløringene om at USA har avlyttet europeiske politikere.

– Det er jo ikke det at jeg har noe å skjule, men det er den følelsen av å bli mistrodd, uten at man har gjort noe galt. Dette er norsk territorium, og da skal ingen bli mistrodd på den måten før 2015, sier Stoltenberg til 5080.no.

Hvis det viser seg at amerikanerne har overvåket norske politikere, mener Stoltenberg det er uakseptabelt.

–  Vi må for all del ikke bli et storebror-ser-deg-samfunn før datalagringsdirektivet trer i kraft. Det er tjuvstart.

Selv om USA ikke misbruker opplysningene fra overvåkingen, kan man aldri gardere seg mot at de faller i gale hender.

– Hvem vet? Kan hende det dukker opp en varsler. En avhopper. Amerikanerne vil kanskje fengsle ham, men før den tid vil han lett kunne få asyl i land som vil utfordre USAs makt. F.eks. Russland.

Ifølge Stoltenberg, er det et viktig prinsipp at man er uskyldig inntil det motsatte er bevist.

– Dette et prinsipp som har vært bærende i rettsstater i hundrevis av år. Jeg skal kjempe for at det skal fortsette å være et viktig prinsipp i årene som kommer fram til 1. januar 2015.