Forskerne har også inngått et samarbeid med rottene med menneskehjerne, hvor en av forskerne får implementert en rottehjerne, mot at rottene får flere hjul å løpe i. (foto: flickr.com/tasayu)

Skyldes forskjeller i hjernen, tror forskerne.

En gruppe atferdspsykologer ved University of Harvard, har gjort store fremskritt innen rotteforsøk. Deres siste undersøkelse slår fast at resultater fra rotteforsøk er vanskelig å overføre til mennesker:

– Det viser seg at det ikke bare er utseendet som skiller oss fra rottene. Både når det gjelder problemløsning og kreativitet finnes det viktige forskjeller mellom rotter og mennesker, forklarer dr. Adam Middleton til 5080.no.

Middleton har tidligere vært forskningsleder for flere andre rotteforsøk, og påvist at mennesker har smerter i halen og liker å løpe i hjul. Han tror resultatene fra de siste rotteforsøkene kan kaste nytt lys over den menneskelige hjernen.

– Vi ba 30 rotter om å gjennomføre en enkel IQ-test, og ga dem hvert sitt lerret og maleutstyr med beskjed om å tegne deres ideer om framtiden. Deretter gjentok vi forsøket med 30 nye rotter som hadde fått operert inn menneskehjerner. Resultatene var forbløffende, sier Middleton.

Ikke bare scoret rottene med menneskehjerner høyere enn rottene med rottehjerner, de stilte også mange spørsmål ved forsøkets overføringsverdi til mennesker. Noen av dem truet sågar med å saksøke forskerne.

– Resultatene viser at det ikke er mulig å overføre resultater fra alle typer rotteforsøk til mennesker, og grunnen kan ligge i at vi har forskjellige hjerner, hevder Middleton.

Rottene med menneskehjerner gjennomførte selv eksperimenter med de andre rottene, noe som får forskerne til å tro at det bare er mennesker som gjennomfører rotteforsøk.

– Rottene med menneskehjerner målte hjerneaktiviteten til alle rottene i prosjektet mens de ble vist store kunstverk som «Mona Lisa», «Skrik» og solsikkene til Van Gogh. Resultatene er ikke klare ennå, men vi venter spent på hva dette kan fortelle oss om forskjeller i rotter og menneskers kunstneriske evner.