(flickr.com/daquellamanera)
(flickr.com/daquellamanera)

Mangel på fast adresse vanskeliggjør arbeidet.

Kuldebølgen i Europa har allerede krevd mange menneskeliv. Nå har de polske myndighetene satt i gang en redningsaksjon for å redde de mange uteliggerne i landet fra å dø akkurat nå.

– Vi håper å få reddet disse stakkarne fra en akutt død, og heller la dem dø en den sedvanlige sakte døden utenfor medias søkelys, sier det polske helsedepartementet i en pressemelding.

Redningsaksjonen har imidlertid bydd på flere utfordringer. Leder for aksjonen i Warszawa-området, Pavel Witozeck, forteller:

– Da vi skulle lokalisere disse uteliggerne viste det seg å være vanskelig. Vi forsøkte å søke i telefonkatalogen, men de færreste uteliggere har hverken fast adresse eller fungerende telefon.

Det har dessuten skapt irritasjon blant redningspersonellet at så godt som ingen uteliggere har svart på e-posthenvendelsene fra helsemyndighetene.

Witozeck håper kuldebølgen snart vil gi seg.

– Disse folka stinker. Det er ubehagelig for oss som skal passe på dem i kommunehusene. Nå håper vi kulden gir seg, så vi får tilbakeført uteliggerne til deres naturlige habitat.

Uteliggerne har fått beskjed om å betale tilbake de skattepengene som blir brukt på å redde dem når det blir varmere i luften. Staten har nemlig brukt mange penger på kampanjer på facebook og twitter som opplyser om farene ved å bo ute om vinteren.

Opposisjonen i landet har kritisert regjeringen for å redde uteliggerne, og hevder aksjonen lett kan bli en sovepute.