Denne artikkelen er produsert av 5080s søndagsmagasinredaksjon

Som mange andre land må kinesiske myndigheter skyte inn penger i sin kriserammede finanssektor. 2000 milliarder kroner skal være påkrevd, men statens finansielle muskler er svekket etter årets OL-løft. Nå får Kina hjelp fra Norge.

Norske myndigheter, med nyttige erfaringer fra bankkrisen på 90-tallet, har utarbeidet en plan for å inn den nødvendige pengesummen: Kineserne røyker stadig mer, over en tredjedel av verdens røykere er kinesere. Disse røyker i snitt 15 sigaretter hver dag, til sammen 2000 milliarder sigaretter på årsbasis.
Ved å legge en avgift på 1 yuan (~1 kr) per sigarett, kan en krise unngåes uten store inngrep.

Den eneste bieeffekten er at flere slutter å røyke, noe som gir en sunnere befolkning på sikt. – Blir helsen for god, må vi vurdere en nullbarnspolitikk, sier en sentral plassert kilde i helsedepartementet.

Men foreløpig er de kinesiske styresmakter enstemmige i sin støtte til planen. Det absolutt viktigste for det kinesiske folk, er å ha et sunt bankvesen. At det er mannen i gaten, ‘xi the potter’, som skal finansiere krisepakken, gjør bare at folket får et større eierskap til planen, tror myndighetene.

«Xi the potter» kan i fremtiden nyte sin sigarett med god samvittighet i den visshet om at han redder en bank med hvert trekk
– Så god som planen er, gjør vi kanskje noe små endringer, uttaler byråkrat Zao Mengfu. – Vi bryr oss så mye om Tibet og deres banker, at avgiften kanskje blir 2 yuan og fire piskeslag per sigarett i Tibet.

Norske myndigheter uttaler at de er glade for at kinesiske myndigheter iverksetter planen, og at dette befester Norges rolle som en avgiftsstormakt.