skjermbilde-2016-07-16-kl-13-37-37– Vi må tenke nytt.

Etter flere års forsøk på å bekjempe terrorisme har Nederland bestemt seg for at nok får være nok. Som første vestlige land legaliserer Nederland terrorisme fra nyttår.

– Krigen mot terror har vist seg å ikke føre fram. Vi må begynne å tenke nytt, sa statsminister Mark Rutte mandag formiddag.

Han peker bl.a. på de store ressursene som hvert år blir brukt på å bekjempe fenomenet, og viser til at stater som den Islamske Staten – som har legalisert terrorisme – har minimale utgifter knyttet til terrorbekjempelse.

– Per i dag er anti-terrorarbeid en enorm utgiftspost. Hvis vi får terror inn i ordnede former, kan terrorister betale moms for våpnene de kjøper. Terrorceller må registrere seg som selskaper og betale arbeidsgiveravgift som alle andre.

Regjeringen håper også at den samlede terrorbelastningen på samfunnet vil reduseres.

– Til nå har terrorister måttet kapre fly for å få gjennomført aksjonene sine. Dette har ført til at mange uskyldige passasjerer har mistet livet. Vil det ikke være mye bedre om de kan leie statsgodkjente fly som er designet for å minimere skadene?

Beredskappersonell i Amsterdam har også vært tilhengere av legaliseringen.

– Jeg tror man man vil få en bedre oversikt over terroren. Hvis vi vet når en bombe sprenger i byen, kan brannmannskapet være raskere på åstedet, sier brannsjef, Nicolaes Tulp til 5080.no.

Tulp har vært blant dem som har presset på for at lovforslaget skulle inneholde et krav om at alle terrorister må melde fra om store aksjoner minst tre uker i forveien.

– Da kan vi øke bemanningen og unngå utgifter til overtid o.l.

Lovforslaget som med all sannsynlighet blir vedtatt i morgen, sikrer også at selvmordsbombere i alle store byer skal måtte slippe å sprenge seg i hjel ute på gaten.

– Vi ser at mange blir tvunget til å sprenge seg midt i bybildet. Dette går utover mange andre, sa Rutte til nederlandsk tv.

– Derfor får de tyngste terroristene tilgang til egne bomberom. Disse rommene skal være bemannet med kvalifisert personell som kan påse at bombene er rene (ikke inneholder spiker m.m.) og at bombebeltet er forsvarlig festet.