(foto: flickr.com/european_parliament)
SV ikke enig.

NATO-landene som deltar i Libya-aksjonen avviser i dag anklagene om strategiske uenigheter.

– Jeg har foretatt en ringerunde til alle landene i koalisjonen, og vi er enige: Innholdet i avtalen vi ble enige om, er vi svært uenige om. Det har vi vært enige om fra dag en, sier NATO-leder Anders Fogh Rasmussen.

Rasmussen legger skylden for uenighetsryktene på krigsmotstandere i pressen.

– Man har forsøkt å skape splid i koalisjonen, uten å lykkes. Vi står samlet fordi vi har inngått en avtale som er veldig tydelig. Ingen kan unngå å se hvor klar den er på å være uklar.

USAs utenriksminister, Hillary Clinton, stiller seg bak Rasmussens uttalelser:

– Vi tolker alle avtalen som at den kan tolkes svært vidt. Uten denne vide tolkningsrammen hadde vi aldri klart å bli uenige om hva vi er enige om, og med det skape oppslutning om en manglende oppslutning på sikt.

SV er derimot ikke enig med NATO-sjefen, ifølge statssekretær i UD, Ingrind Fiskaa:

– Vi er enige med NATO om at det er mye med denne aksjonen som det er grunn til å være uenig i, men vi er ikke enige med NATO om hva det er grunnlag for å være uenig i. Smertegrensen for SV går ved eniget med NATO, selv om det skulle dreie seg om en enighet om uenighet.