Kim Jong-il møter forståelse i Russland hvor de heller ikke har et negativt syn på døden. (foto: wikimedia.org)

– Død en hedersbetegnelse.

Den nord-koreanske lederen Kim Jong-il, som døde natt i dag, sier at han er mer klar enn noen gang for å lede landet sitt inn i den lysende framtiden.

– Det er bare pyser i vesten som går av ved døden. I Nord-Korea er død er en hedersbetegnelse, forteller han til 5080.no.

Ifølge Jong-il, vil døden være en fordel i hans virke.

– Nå som jeg er død, kan jeg jobbe ustanselig, Jeg trenger hverken matpauser eller sovepauser. Det er derfor vi har så mange døde innbyggere i Nord-Korea: De har en mye lettere hverdag.

Selv om det finnes unntak, som Weekend at Bernie’s, legger han mesteparten av skylden for de negative assosiasjonene knyttet til døden, på vesten.

– Vesten har vridd vårt ønske om deres død til å bli en trussel. Død er noe vi i Nord-Korea tildeler mennesker for lang og tro tjeneste. Tro meg, hadde du bodd i Nord-Korea, hadde du også ønsket at du var død.