Verden vil nå lære seg innholdet i "hope"
Verden vil nå lære seg innholdet i "hope"

Politiske eksperter verden over er redde for hva som vil skje når president Barack Obama nå tar fatt på sitt nye virke. – Jeg har basert hele min karriere på å spekulere i hva Obama vil gjøre når han blir president. Nå er eventyret over, sien en ekspert til 5080posten

En hel industri av Obamaeksperter har vokst frem på grunn av Obamas tåkete retorikk. Utallige programmer har vært viet temaet: ”Hva kan vi forvente oss av Obama?”, det er skrevet spaltemeter på spaltemeter om hva som ligger i Obamas ”Change” og hvordan Gazakonflikten vil bli påvirket av den nye amerikanske presidenten.

Obamaekspert, Jim Stone, forklarer: – Det har vært rene Klondykestemningen i det politiske ekspertmiljøet siden Obama kom på banen. Hans mangel på politisk innhold og hans bruk av tomme slagord om ”change” og ”hope” har skapt en unaturlig stor etterspørsel etter analyse. Nå får vi vite hva han vil gjøre, og det betyr tap av arbeidsplasser.

Obamaekspertene i USA forlanger en redingspakke fra den nye presidenten. – Faktisk tror jeg han lovet det i talen i går, sier Stone. – Jeg tolket hans budskap om at USA ”skal møte alle våre utfordringer” som at vi får en redingspakke.