(foto: flickr.com/24842486@N07)

Vil ha pan-arabisk utskjellingsenhet.

Sentralordbanken i Iran måtte i går se seg nødt til å gripe inn i det iranske ordmarkedet. Bakgrunnen er den høye inflasjonen i landets utskjelling av Israel.

– Vi opplevde et voldsomt fall i skjellsordverdien etter at President Ahmadinejad sa Israel var på vei til helvete. For å sikre langvarig utskjelling av jødene, bestemte vi oss for å devaluere Israel-utskjellingen, sa sentralordbanksjef Behnam Farazollahi i en tale i går kveld.

Fra og med i dag vil det å si «Israel» med tilgjort damestemme ha samme verdi som å kalle israelittene for «jordens avskum». Antydninger om israelittenes seksuelle legning tilsvarer nå å omtale jøder som «satans stedfortredere». Mens å hevde at Israel vil gå til helvete, kan erstattes med rynking av øyenbryn.

Farazollahi tar nå også til orde for en felles arabisk utskjellingsenhet for å gjøre Israel-utskjellingen mindre sårbar for bl. a. inflasjon.

– Vi må jobbe for en pan-arabisk utskjellingspolitikk som innebærer fri flyt av drittkasting om Israel mellom landegrensene. Dette er den beste måten å utjevne utskjellingsforskjeller mellom landene på.

Israels regjering svarer at utenlandske skjellsord ikke er gyldige i Israel. I en kort pressemelding heter det:

«Innenfor Israels grenser er kun hebraiske skjellsord gangbare. Disse er myntet på palestinere, og kan ikke veksles i annet enn dritt om uavhengige FN-granskinger.»