Har de glemt Israel? (foto: flickr.com/sierragoddess)

Revolusjonen prøves for tingretten i Jerusalem.

Mens millioner av egyptere jubler for frihet, advarer flere israelske jurister mot å ta gledene på forskudd.

– Det ser ut til at mange har glemt at innenrikpolitiske saker i Egypt, ikke bare handler om Egypt. Dette handler først og fremst om Israel, sier jurist Ben Aaron Horowitz.

Sammen med flere andre israelske sakkyndige undersøker han nå det juridiske grunnlaget for å kaste Hosni Mubarak.

– Den egyptiske revolusjonen skal prøves for tingretten i Jerusalem på torsdag. Mye tyder på at egyptisk frihet er et brudd på forvaltningslovens § 17. Her står det tydelig at Israels naboland må styres av en diktator eller være et skinndemokrati.

Samme lov krever også at nabolandenes viktigste oppgave er å ivareta Israels sikkerhet. En bestemmelse som både Palestina og Libanon har brutt i en årrekke.

– Det kan også være tale om brudd på åndsverkloven her. Det er Israel som har patent på demokrati i Midt-Østen. Hvis alle land i regionen innfører demokrati, kan dette gå utover mange pro-israelske kronikker hvor hovedargumentet er at Israel er Midt-Østens eneste demokrati.

For egyptiske fans av frihet finnes det likevel et håp, understreker Horowitz:

– Man kan endre loven, men det er en møysommelig prosess som krever minst 2/3 flertall i den amerikanske kongressen.