Økonomer ved de fire store universitetene i landet, samt ved BI og NHH, har startet en holdningskampanje for å endre folks oppførsel under finankrisen. Økonomene raser mot det de beskriver som folks manglende vilje til å oppføre seg rasjonelt.

I de siste ukene har myndigheter i en rekke land iverksatt redningspakker og satt ned renten for å stanse finanskrisen som farer over verden. Til nå ser lite ut til å ha hjulpet. – Vi er møkk lei dette, raser Frank Salhus, professor i samfunnsøkonomi ved Universitetet i Oslo. – Vi har i flere tiår utviklet økonomiske modeller som er til det beste for verden og så nekter folk å innrette seg!Folks oppførsel har fått økonomenes grafer til å peke feil vei.

Nå har økonomene sett seg lei på denne oppførselen, og startet en kampanje kalt «Et kaldere hode i en likevektig verden» for å endre folks adtferd. – Målet er å få folk til bli såpass rasjonelle at deres oppførsel passer inn i våre avanserte grafer, forteller Salhus.

I følge Salhus er det mange av økonomene som opplever folks oppførsel som et svik. – Mange av mine kollegaer blir lei seg og oppgitt når de ser at oljeprisen halvveres uten at behovet faktisk har gått ned. Norske banker tillattes å ha høy rente uten at folk bruker sin forbukermakt, de unnlater å investere i fond som opererer med 100 års perspektiv, og deler i stedet for å mele sin egen kake, sier en oppgitt Salhus.

Hvis ikke kampanjen fører fram, vil mange av økonomene flagge ut. – Da reiser vi vekk fra hele denne irrasjonelle verden, og oppretter vår egen rasjonelle, lukkede union på noen bortgjemte øyer i stillehavet, sier en bestemt Salhus. Foreslåttet navn på unionen er Smith Society, Frisch Forening eller Komparativt Kontinent.