Hva man betaler i skatt er blitt langt mer synlig de siste årene. Dette fører også til en massiv eksponering for dem som vet å bruke listene rett.

Skattemyndighetene bekrefter det urovekkende mønsteret: folk betaler mer skatt. – Å skryte av egen inntekt sees litt ned på i det egalitære norske samfunn, hevder trendforsker Gunnar Uthaug. – Skattelistene gir folk muligheten til å sole seg i glansen av egen velstand uten å gni det inn for åpenlyst.

– Disse menneskene vil for eksempel engasjert fortelle kollegaer hvor mye de misliker at skattelistene er offentlige. De vil mene at offentliggjøringen er representativt for kikkermentaliteten og janteloven i landet. Det er enkel psykologi. På denne måten kan man enkelt hovere med sin inntekt overfor dårligere betalte kolleger uten å være vulgær, sier trendforskeren

Hegnar og Hagen okker seg sammen over de kommende skattelistene

I enkelte miljøer i Oslo Vest lar folk være å benytte seg av sine skattefradrag, og det er dokumenter flere tilfeller hvor man bevisst har oppgitt for høy inntekt til skattemyndighetene.

– Vi skal heller ikke utelukke at mange nå vil flagge ut til land med et større skattetrykk enn det vi har i Norge. Jeg hørte senest i går Sverige omtalt som et «skatteparadis», sier Uthaug, og mener regjeringen med den siste økningen i formueskatten er på riktig vei hvis vi de ønsker å beholde kapitalen i landet.