(foto:flickr.com/rshoraka)
(foto:flickr.com/rshoraka)

– Handler om tilbud og etterspørsel.

Lekkasjer fra det svenske nobelinstituttet avslører at årets nobelpris i økonomi tildeles den amerikanske økonomen William Broadman for sitt arbeide med å lage modeller for hvordan man vinner nobelprisen i økonomi.

På telefon fra University of Chicago sier Broadman til 5080posten at han er glad, men at prisen var ventet:

– Jeg visste hele tiden at grafene mine var riktige. At verden tilpasser seg grafene, er bra for verden. Dessuten gir jo denne tildelingen forskningen min enda mer tyngde.

Broadman legger til at forskningen egentlig ikke trenger empiriske bevis ettersom hans egne likninger allerede har gått opp:

– Men det kan være gøy for dere journalister å skrive om, det skjønner jeg.

I hovedsak handler Broadmans modell om to faktorer: tilbud og etterspørsel.

– Min jobb har gått ut på å finne markedskrysset, punktet hvor nobelprisforskningsetterspørsel og nobelprisforskningstilbud møtes.

Blant den anerkjente økonomens funn er at tilbyderne må tilpasse seg etterspørselen:

– Når nobelprisforksningsetterspørrerne etterspør forskning innenfor økonomi, må tilbyderne tilpasse seg dette, og levere forskning innenfor det økonomiske fagområdet. Således har man er komparativt fortrinn hvis man er økonom, sier den Chicagobaserte økonomen.

– Ut i fra  mine beregninger lønner det seg å utdanne seg til å bli økonom om man vil motta nobelprisen i økonomi. Det høres kanskje brutalt ut, men det er dette markedet etterspør.

Modellene gir ingen rom for statlig innblanding. Dette kan forrykke Broadmans grafer, som han har brukt mange år på å utvikle.

– Hvis staten blander seg, kan markedet feiloppfatte, og situasjoner kan oppstå hvor det tilbys mer nobelprisforskning enn det etterspørres, eller at det kan se ut som om det etterspørres mer enn det faktisk gjør, forklarer han før han stopper opp:

– Vent litt, dette blir rot. Ja, men da ser dere hvor mye tull det blir når staten skal være markedsaktør.

William Broadman hevder at hans eget komparative fortrinn som forsker er at han lenge har visst at han ville motta nobelprisen, slik at han har kunnet bestille hotellrom i Stockholm, lang tid i forveien.

– På denne måten har jeg skaffet meg et rimelig opphold, slik at jeg kan investere en større andel av premien i videre forskning enn hva mange av mine kollegaer kan. Da kan jeg misbruke min markedsmakt, og legge grunnlaget for flere priser, sier økonomen, før han lurer på om det var 5080posten som ringte til ham.