– I løpet av 2008 regner vi med at over 1400 hytter blir leid ut til UDI, sier Stian Lerøy i Fritidsbooking Norway. Siden 2006 har Fritidsbooking Norway ekspandert kraftig etter at de startet et samarbeid med UDI. Hyttene som UDI leier blir brukt til asylsøkere som venter på å få et avslag på søknaden. På denne måten prøver UDI å løse plassmangelen ved mange av de større asylmottakene.

En doktorgradsavhandling av Britt-Iren Aas ved Institutt for medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo, slo i 2005 fast at desto flere norske venner asylsøkerne har, desto større sjanse for at vennene til asylsøkerne vil dukke opp på TV2-nyhetene når utsendelsesdato er blitt bestemt. – Ved å plassere asylsøkerne på disse forblåste stedene, hvor det er få potensielle venner, håper vi at det blir mindre drama når de sendes ut, sier logistisk og praktisk ansvarlig for UDI, Gunnar Uthaug, mens han vinker til to asylsøker som er på vei til Ustaoset med Bergensbanen.

Stian Lerøy er godt fornøyd med samarbeidet med UDI. – I takt med stigende rente og et trangere hyttemarkedet, er det godt at vi har store statlige aktører som skaper etterspørsel på leiemarkedet, sier Lerøy. – Jeg tror, og vet, at mange hytteeiere ser på UDI og Fritidsbooking Norway som sine reddende engler i disse vanskelige tider, sier Lerøy stolt. At hyttene brukes til midlertidig asylmottak, ser han ingen betenkeligheter med. – Det er jo svært fine hytter og fritidsboliger, og hvis det er noe asylsøkerne har nok av så er det jo fritid.