5080 undersøker.

Forbrukerminister Audun Lysbakken skal i dag møte banknæringen for å diskutere den økende kredittkortgjelden i Norge. Jan Digranes, direktør i Finansnæringens fellesorganisasjon, tror gjeldsprobleme skyldes manglende økonomisk kunnskap blant de unge.

– Unge folk vet ikke nok om det å være et økonomisk individ. Det er derfor vi markedsfører oss mot denne gruppen, slik at de får press på seg til å bli ansvarlige økonomiske individer på sikt, sier Digranes til 5080.no.

Men hvilken rolle spille kredittkortene i utviklingen av kredittkortgjelden i Norge? Tall som 5080.no sitter på, viser at det var få eller ingen tilfeller av kredittkortgjeld i Norge før kredittkort ble vanlig å bruke.

– Dette er jo det evige spørsmålet om hva som kom først: Kredittkortgjelden eller kredittkortet? Men jeg tror vi skal være litt forsiktige med å konkludere. En statistisk sammenheng er ikke det samme som en årsakssammenheng, sier 1. ammenuensis ved Handelshøyskolen BI, Lars Løkke, til 5080.no.

Selv om Løkke ikke kan utelukke at kredittkort har en betydning for kredittkortgjelden, mener han bestemt at kredittkort ikke nødvendigvis fører til kredittkortgjeld.

– Det er som med høna og egget: Egget blir ikke nødvendigvis til ei høne. Det kan f.eks. bli påskepynt eller del av en deilig omelett.

5080.no har imidlertid gått gjennom 100 tilfeller av kredittkortgjeld, og funnet at ingen av dem som sliter med kredittkortgjeld, hadde kredittkortgjeld før de fikk kredittkort av banken.

Konserndirektør i DnB, Karin Bing Orgland, advarer likevel mot et slikt perspektiv.

– Slike tanker kan lett føre til et forbud. Og blir kredittkort forbudt, vil bransjen gå under jorden. Da mister vi kontrollen, og vi kan oppleve scenarioer hvor profesjonelle selgere oppsøker studieplasser for å pushe kredittkort på en betalingssvak gruppe ved å spille på kjøpepresset i samfunnet. I verste fall kan useriøse banker leve godt av å produsere gjeld.