(foto: flickr.com/inkyhack)

– Ingen motsetning mellom etiske retningslinjer og barnearbeid.

De senere års etikkfokus i næringslivet har synliggjort at etikk og moral ikke trenger å være et hinder for umoralske bedrifter, ifølge professor i etikk ved Handelshøgskolen BI, Øyvind Gjerde.

– Det er en utbredt misforståelse at det bare er etiske bedrifter som kan benytte etikk. Etikk er for alle. Hver gang vi tar et valg, spiller etikken inn. Til og med de gangene etikken ikke spiller inn, hevder Gjerde.

Professoren mener man ofte lager et kunstig skille mellom høy avkastning og etiske handlinger.

– Etikk og business går hånd i hånd. Mange bedrifter har vist at det ikke er noen motsetning mellom å tjene penger på barnearbeid og å ha etiske retningslinjer, fortsetter han.

Det vesentlige er i hvilken grad den enkelte bedrift er etisk bevisst.

– Det gjelder å få opp bevisstheten omkring etiske spørsmål. Jo mer bevisst, desto mer barnearbeid. Eller: Jo større oljeutslipp, desto grønnere logo.

Et av de viktigste verktøyene for å øke en arbeidsplass etiske bevissthet er etikkplakater.

– Etikk gjør seg best på plakat. Man bør ramme den inn, dele teksten inn i tydelige punkter og føre på et stempelmerke som inneholder ordet ”ethics”. Det nytter ikke bare med flotte festtaler, så lenge det ikke henges på veggen.

FOKUS PÅ FINANS: Det er finansuke på 5080.no. Hver dag denne uken vil vi publisere artikler om finansverden.