Ikke mangelfull informasjon.

DnB Nor anker dommen fra Oslo Tingrett hvor de er dømt til å betale 230 000 kr i erstating til en kunde. Særlig uenig er banken i rettens vurdering av informasjonen som ble gitt.

– Retten hevder informasjonen vi ga kunden var mangelfull. Dette stemmer ikke. Vi har hele tiden vært åpne om at det aktuelle spareproduktet ikke er et spareprodukt, sier, informasjonsdirektør Thomas Midteide.

Produktet det er snakk om, er ifølge Midteide et tapsprodukt forkledd som et spareprodukt, noe banken skal ha forklart sine småsparere.

– Elendige produkter er et problem så lenge vi gir våre kunder god informasjon om hvor mye produktene suger, fortsetter Midteide.

For DnB Nor er det også er viktig poeng at kunden selv har et ansvar.

– Det er opp til kunden selv å tilegne seg den nødvendige økonomiske kompetansen som kreves. Det er opp til kunden å skaffe seg utdanning innenfor finans og samle sammen en stab av dyktige analytikere for å forstå våre maskerte produkter.

Videre mener Midteige kunden har et ansvar for å løsrive seg fra tillitsforholdet til banken.

– Vi anbefaler alle våre småsparere å lese økonomisk historie sånn at de kan skjønne hvordan det snappet for oss rundt år 2000. Da vil de se hvordan vi mistet ansvarsfølelsen fullstendig. Men alt dette har vi vært åpen om.

Følg 5080 på facebooktwitter og soundcloud.