Mens hele finansverden fortviler, og engster seg for hvilke konsekvenser de siste dagers børsfall vil få, tar Jan Ekroll, professor i økonomi ved Universitetet i Bergen, det hele med stor ro. – Det blåser nok over om et par dager. Det er ikke mulig at børsen skal gå nedover nå, skjønner du. Jeg får det bare ikke til å stemme. Jeg plotter inn alle korrekte data i modellen min, og ender alltid opp med en jevn sterk vesktkurve. Det er det som er fremtiden.

At modellene hans ikke passer med det som foregår på børsen, finner Ekroll bare et mulig svar på: – Kanskje det er en regnefeil et eller annet sted i den virkelige verden. Noen som har har forvekslet et overskudd med et underskudd. Jeg vet godt hvor lett det er å gjøre sånne dumme feil. Kan hende noen blandet debit og kredit, hva vet jeg. Krisen kan i alle fall ikke underbygges av data fra min modell.

Ekroll har ikke tro på at det er hans egen modell som er for dårlig: – Nei, modellen er meget sofistikert, og tar høyde for mange ulike komponenter. F. eks. tar den høyde for at mennesket kan ha en psykologi, sier Ekroll stolt.

– Jeg holder det for meget sannsynlig at krisen er over, og at alle som har mistet jobben er tilbake på jobb igjen, innen uken er omme, sier han før han avslutter med en optimistisk spådom: – I følge min modell, ser det faktisk ut som om veksten vil fortsette i det uendelige.