(foto: flick.com/kjetilhr)

Av respekt for instituttet.

Asylinstituttet er under stadig press, både fra asylsøkere og snillister. Av respekt for asylinstituttet, bør derfor FrP snarest inn i regjering.

Asylintituttet opererer bedre dess strammere asylpolitikken er. Det er slik institutter fungerer: De må beskyttets mot det de skal behandle.

Institutter kan ikke være for alle. Det strider mot deres natur. Akkurat som Institutt for Samfunnsøkonomi har strenge opptakskrav, har selvfølgelig også Asylintituttet opptakskrav. Det tror vi står i insituttetenes institutt-statutter

Alle vil tjene på et FrP-styrt Asylinstitutt. Ved å heve opptakskravene, vil vi tiltrekke oss de best kvalifiserte asylsøkerne, og slik heve statusen til asylanter i Norge. Et utvannet institutt er det ingen som vil ha.

FrP har også flere ganger tatt til orde for å finansiere andre institutter med private midler, noe asylinstituttet kunne hatt godt av. Et privat asylinstitutt vil gi mer institutt for hver krone.

Dess mer institutt vi får, jo mer bevares instituttet og jo mer respekt viser vi insitituttet.

Godt institutt, alle sammen!

Følg 5080 på facebook, twitter og youtube.