(foto: flickr.com/tambako)

Inhuman slakting.

Denne uken meldte NRK at pelsdyrnæringen har fått seg en knekk. Det er de senere års harde kritikk av dyrevelferden på pelsfarmerne som sies å være hovedårsaken.

Dyrevelferd er svært viktig i et sivilisert samfunn. Derimot mener vi man bommer når man angriper pelsnæringen. Pelsoppdretterne er bare småfisker i denne sammenhengen. De er toppen av isfjellet.

De tunge aktørene finner man i naturen. Skruppelløse løver, tigre og bjørner overgår langt pelsbøndenes små overtramp. Vi kan ikke fortsette å snu hodet en annen vei når uskyldige planteetere blir brutalt slaktet og torturert på åpen savanne.

5080posten har gått gjennom de største rovdyrbestandene, og ingen av dem praktiserer noe som er i nærheten av human slakting. Det virker som om de driter langt i alle forskrifter for avliving.

Undersøkelser viser også at dyr som lever i nærheten av rovdyr lider av høyt stressnivå, angst og tidlig død.

Politikerne må tørre å stille tøffere krav til rovdyrene. Vi må kreve at rovdyr oppfører seg som folk, og tar skrittet inn i det 21. århundret. Dyr har rettigheter akkurat som mennesker – det er på tide at rovdyrene innser det faktum nå.