(flickr.com/isafmedia)

Lettere å være etterpåklok.

Debatt er viktig. Vi hilser en hver debatt velkommen. Men debatter bør ikke foregå mens det skjer viktige ting.

Norske soldater er i Afghanistan, enten vi liker det eller ikke. Å starte en debatt her på berget om vi skal ta dem hjem, vil svekke soldatenes sikkerhet. Tryggest er altså våre utsendte hvis vi lar dem bli i Afghanistan.

Det er kanskje på sin plass å trekke en historisk parallell: I USA var det forsvinnende liten debatt om man skulle slippe atombomben over Japan. Debatten kom først etterpå. Ikke bare førte dette til at oppdraget ble plettfritt utført, det førte også til at debatten ble svært god.

Det er nemlig mye lettere å debattere når man har alle fakta på bordet. Er det noe historien har lært oss, er det nettopp at det er mye lettere å være etterpåklok enn bare klok.

Debatten om vi skal debattere tilbaketrekning eller ikke, er imidlertid på sin plass, siden åpne metadebatter er en hjørnestein i vårt demokrati.

Følg 5080 på facebook, twitter og youtube.