(foto: flickr.com/36977887@N07)

Like aktuell som for 101 år siden.

5080 ønsker å gratulere alle verdens kvinner med kvinnedagen!

Dagen har gjennom de siste 101 årene blitt en viktig dag. En dag som retter vår oppmerksomhet mot viktige kvinnepolitiske spørsmål, som spørsmålet om vi virkelig trenger en kvinnedag. Denne problemstillingen synes å være like aktuell i dag som den var da dagen ble stiftet.

Det er svært viktig med en dag hvor hele verden kan komme sammen i meningsbrytning om dagens berettilgelse. I fjor fikk 5080-redaksjonen høre om en 9. klasse som hadde brukt hele kvinnedagen på å diskutere om man burde markere 8. mars. En problemstilling som er alt for lite tilstede i norske klasserom.

Det mest gledelige var å høre at også guttene i klassen engasjerte seg i diskusjonen. Det er håp for fremtiden når gutta blir interesserte i kvinnesaken, og vi er ikke bekymret for den oppvoksende generasjons evne til å problematisere 8. mars.

Men noen har stilt spørsmålet om vi – i 2011 –  virkelig trenger en egen dag for å diskutere om vi trenger kvinnedagen. Har vi ikke kommet såpass langt at vi kan diskutere dette året rundt?

Dessverre ser det ut som om vi fremdeles har en lang vei å gå. Det er ennå en stund til våre barn kan vokse opp i en verden hvor det ikke betyr noe hvilken dato kalenderen viser. En verden hvor debattprogrammene på tv ikke gjør forskjell på 8. og 9. mars. En verden hvor det er like fint å diskutere om man trenger kvinnedagen som å danse.