Gutta blir avhengige av bakmenn.

PR-bransjen har fått kraftig medfart den siste tiden. Debatten har ført til at man igjen har man begynt å snakke høyt om å regulere denne virksomheten.

Vi vil sterkt fraråde at man under noen omstendigheter lander på å forby kjøp av disse tjenestene. PR-rådgivning vil ikke forsvinne med et trylleslag bare man vedtar et forbud. I beste fall kan den åpenlyse PR-rådgivningen forsvinne, men så lenge folk er villige til å betale for PR-rådgivning vil markedet fortsatt være der.

Et forbud vil mest sannsynlig vil føre til at bransjen går under jorden. For all del, det er fint om noen rådgivere klarer å slutte. En lov om forbud mot kjøp kan være det som fører til at noen benytter anledningen til å hoppe av lasset, men for dem som blir igjen, kan det bli istid.

Et skjult PR-marked vil gjøre gutta mer avhengige av organisatorer og bakmenn. De vil presses inn i organisert kriminalitet, i stedet for å ledes mot hjelp og veiledning.

Gutta i PR-bransjen trenger tett oppfølging, kanskje over lengre tid. Med riktig hjelp kan de skaffe seg en utdannelse, en skikkelig jobb og behandling for sitt pengemisbruk. Dette krever imidlertid at vi har en god oversikt over bransjen, og at den ikke foregår i det skjulte.

Det siste disse gutta trenger er å bli mer stigmatisert. Ingen selger sin sjel med lett hjerte.