Selskapet Glomobi laboratorier melder at de er i ferd med å utvikle «verdens beste ringelyd». Ringelyden ser ut til å bli høydepunktet i årets høtlansering av tilbehør for mobiltelefoner. Glomobis hevder at den nye ringelyden vil vekke glede og entusiasme blant forbipasserende og medpassasjerer på busser, trikker og i privatbiler.

Dr. Glomob regnes som en guru i ringelydkretser. Mye av hans status knyttes til hans grundige forarbeid med ringelydene. – Vi har testet lyden på mus, og resultatene til nå er svært oppløftende, sier dr. Glomob, mens han tar en tobakkspipe ut av laboratoriumsfrakken og fyrer opp.

– Vi har også testet den forsiktig på 14-åringer, ettersom 14-åringer er det segmentet som minner mest om mus i sin atferd. Vi gav en vanlig jambalyd til halvparten av forsøkspersonene, for å kontrollere for placeboeffekter, og en moderat versjon av vår nyutviklete lyd til andre halvpart. I løpet av to timer hadde personene med den nye ringelyden mer enn doblet antall venner på facebook, mens få eller ingen endringer var å spore i placebogruppen.

Dr. Glomob hevder at vibrering ikke er et interessant alternativ for dagens ungdom. – Det sier jo ingenting om hvem du er. Det fungerer derfor som undertrykking av jeg-et, og kan gi psykologiske senskader, sier dr. Glomob og ser ettertenksomt ut vinduet. – Den nye ringelyden gir riktignok økt hårtap og nedsatt eller tapt smakssans, men det tror jeg vil oppveies av de positive sidene ved denne lyden, mumler dr. Glomob i det han lukker døren etter oss.