Solstad mens han selv forsøker å finne et sted å stoppe i høytlesningen (foto: Martin Grüner Larsen)

Kutter vekk parenteser, fotnoter og innskutte leddsetninger.

I anledning Dag Solstads 70-års jubileum har Oktober forlag valgt å gi ut alle Solstads romaner i nye og forbedrete utgaver.

– Dag Solstad har alltid skrevet gode romaner, men alle bøkene har hatt den svakheten at det har vært vanskelig å finne steder å stoppe lesningen. Helt til nå, sier en stolt Oscar Holtan, informasjonsmedarbeider i Oktober forlag.

Holtan lover kapitteloverskrifter, flere avsnitt og cliffhangere markert med kursiv.

– Vi har jobbet mye med å rydde i Solstads kaotiske hode. Nå er det lettere for leseren å se når en scene slutter og når neste begynner.

De nye bøkene er også mye kortere, i og med at forlaget har kuttet ut alle parenteser, fotnoter og innskutte leddsetninger.

– Romanen 16.07.41, som forøvrig har fått det nye navnet «Grønn var min barndomsdal?», er nå på drøye 20 sider. Alt som har med Berlin å gjøre har vi kuttet ned til en halv side, siden det meste av handlingsforløpet foregår i Sandefjord.

Jubilanten selv har følgende kommentar til nyutgivelsene:

– Det er vel med mine bøker som med skøytesporten – skjønt, det er jo ikke helt det samme, men likefullt er det en sammenlikning som jeg synes duger til dette formål – de, både mine bøker og skøytesporten, er for spesielt interesserte, og vi er klar over det, både jeg og skøytesporten, ja, jeg vil faktisk si at vi er stolte av det (skjønt, jeg har aldri hatt anledning til å diskture dette inngående med skøyesporten, og bare anslår at skøytesporten er en smule stolt over å være for spesielt interesserte, ja, jeg vil hevde at jeg føler det på meg at skøytesporten ser på seg selv på denne måten), og akkurat som det bare er de ivrigste av oss som vet å nikke anerkjennende til 2.17,4, er det også kun et fåtall – men et svært bevisst fåtall, vil jeg si – som vet hva du snakker om hvis du i et middagsselskap skulle komme til å nevne 16.07.41. Med andre ord: Jeg har et poeng, men jeg får fullføre det senere siden jeg har et tog å rekke.