Nora skulle bare ha visst...(foto:flickr.com/umtad)

Nytt aspekt ved gammelt stykke.

Imam Ruhollah Kahlad presenterte søndag sine siste litterære funn for en samlet gruppe ungdommer. Han mener å ha påvist noe ingen andre litteraturforskere har forstått om Nora skjebne.

– Dere har kanskje lest «Et dukkehjem» på skolen, men ingen har fortalt dere at Nora brenner i helvete for sitt syndige valg. Pinen opplever hun nå for sviket mot sin rettmessige mann Torvald, sa Kahlad på søndag.

Ruhollah gjorde oppdagelsen etter å ha brukt sin religiøse lærdom som tolkningsgrunnlag, og avdekket med dette et til nå oversett aspekt ved teaterstykket.

– Jeg advarer dere sterkt mot å bygge et dukkehjem uten skikkelige dører som kan låses hver gang mannen går ut. Jeg tror ikke bokens mange lesere er klar over konsekvensene Noras valg får for henne, fortsatte han.

Imamen fortalte at han selv ikke har lest stykket på grunn av dens amoralske innhold, men uttalte seg på et generelt litteraturvitenskaplig grunnlag.

– Det er viktig å bedømme boken ut i fra setningene som står på dens omslag. Vaskeseddelen fortalte at det var et drama om en kvinne fanget i et ulykkelig forhold. Med andre ord: en vantro kvinne.

Imamen har fått støtte fra flere kristne medieforskere som har kommet frem til liknende funn. Christian Bjelleland ved Insitutt for kristen medievitenskap utdyper:

– Kahlads forskning fremstår som solid. Det virker sannsynlig at Nora må leve en evighet i helvetes flammer, på samme måte som programlederne i Trekant.