Løsrivesle II
Løsrivesle II

Lite abstrakt kunst og ingen post-modernisme.

Kunsthistoriker ved Universitetet i Oslo, Øyvind Storm Bjerke, går hardt ut mot tyveriene av Munch-litografiene «Historien» og «Løsrivelse II».

– Jeg mener dette føyer seg inn i en trend. Kriminelle er håpløst bakstreberske og tradisjonelle i sine valg av malerier.

For Storm Bjerke virker det som om de lovløse ikke har fått med seg noe som helst av utviklingen innen kunstfeltet de siste 100 årene, og at de ligger langt bak selv den vanlige mannen i gata.

– De er så jævla kjedelige! Hadde de bare stjålet litt abstrakt kunst eller i det minste surrealistisk kunst, men slikt er visst for moderne for den jevne forbryter, fnyser han.

Hans siste forskningsarbeide viser en stor overvekt av figurative maleier blant stjålne kunstverk i Skandinavia de siste 25 årene.

– Men det verste er den totale mangelen på post-modernistiske verk! Hvor er perfomancekunsten? Hvor er konseptkunsten? Jeg bare spør.

Forbryterne selv oppgir stort sett praktiske grunner:

– Det er ikke så lett, spesielt ikke med denne trenden som kalles «stedsspesifikk kunst», hvor verket forandres av å flyttes fra utstillingsstedet. Hvordan stjeler man sånt? sier David Toska på telefon til 5080posten.

Storm Bjerke avviser disse forklaringene.

– Sprøyt! Dette er bare unnskyldninger for å ikke tørre å tenke nytt. Bare se på Frankrike. Der stjeler de post-modernistisk kunst stadig vekk. Der er det en stor ære å bli rundstjålet av en forbryter med god smak.