Når Carmen Elektra går ut og hevder offentlig at ‘folk ville dødd for å se ut som Jessica’, har hun faktisk vitenskapelig belegg for uttalelsen, hevder forsker Mark Emanuel.

Mark Emmauel ved L’ oreal Beauty Institute er bekymret for en ny trend: I visse lag av befolkningen har man begynt å benytte seg av plastisk kirurgi etter døden. Ønsket er ‘å dø’ seende ut som sin favorittcelebritet. Problemet er i ferd med å bli stort, og forskerne tror det skyldes den amerikanske ordningen med åpne kister.

Unge jenger tar nå sitt eget liv for å kunne se ut som en kjendis. Jessica Simpson er en av de mest populære i så måte, hevder Emanuel. Derfor treffer Elektra, uten å vite det, spikeren på hodet når hun hevder at mange ville ‘dødd for å se ut som Jessica‘.

Blant unge menn er det populært å likne på Eminem, mens blant historikere over 50 år, er Napoleon en favoritt. I noen tilfeller har også folk bedt om å få likne på sine kjæledyr.

Emanuel mener plastisk kirugi er langt bedre som levende enn som død, og at dette må formidles til den oppvoksende generasjon.