(foto: flickr.com/mikezzzz)

– Mange andre gode uttrykk på engelsk.

Redaksjonen i det feministiske tidsskriftet FETT har skrevet et klagebrev til den amerikanske rapperen 50 Cent. Brevet tar opp 50 Cents kvinnediskriminerende tekster.

«Kjære Mr. Cent. En ting er at tekstene dine handler om penger, dopsalg og drap. Det skal ikke vi legge oss borti. Det problematiske er når du ordlegger deg på en respektløs måte overfor kvinner», kan man lese i brevet.

FETT-redaksjonen reagerer spesielt på bruken av «bitch» og «hoe», og argumeterer med at engelsk har mange andre og bedre uttrykk for å beskrive kvinnen.

«Vi har full forståelse for at du vil drepe Mr. Game, men må du kalle ham «bitch»? Seriøst? Det finnes mange andre skjellsord som er helt nøytrale og ikke støter noen, uten at vi kommer på noen i farten.»

Ifølge FETT, er 50 Cents kvinnediskriminering særlig alvorlig, siden den er språklig. Redaksjonen minner bl.a. rapp-artisten på at rasismen forsvant da man sluttet å si «neger».

«Kvinnesaken er først og fremst en språksak. Det er bare gjennom å forandre språket vårt at vi kan glemme hvor forskjellig kvinner og menn behandles. I stedet for å starte en beef med rivaliserende artister, bør du heller starte en beef med ordene.»