(foto: flickr.com/hoyre)
(foto: flickr.com/hoyre)

Av: Erna Solberg, statsminister.

– EU-dommen er ikke en dom over DLD, mener artikkelforfatteren.

Alle er enige om at data må lagres. Gårsdagens dom i EU-domstolen endrer ikke på det. Mange har lest dommen som en dom over datalagringsdirektivet. Det er ikke en riktig tolkning.

Det EU-domstolen faktisk sier, er at datalagringsdirektivet på noen punkter er i strid med personvernet. Vi var selv overbeviste om at vår løsning ivaretok både personvernet og hensynet til grunnleggende lagring av dataopplysninger. Så viste det seg altså, at alle de smarte folkene på høyre- og venstresiden hadde rett: Det er en konflikt mellom disse to hensynene.

Nå vil vi bruke god tid til å vurdere om personvernet faktisk er et brudd på datalagringsdirektivet. Om dette arbeidet leder frem til endringer i personvernet, eller til å forkaste personvernet fullstending, er for tidlig å si.

Med i den nye vurderingen vil vi legge vekt på erfaringene fra da vi vurderte spørsmålet sist. Det var en grundig vurderingsprosess med mange gode vurderinger. Flere organisasjoner påpekte da mangler ved personvernet, og at personvernet er et alvorlig inngrep i retten til å lagre personopplsyninger. Disse innvendingene må vi vurdere om vi fortsatt skal ta med i vurderingen.

Vårt mål er å unngå en situasjon som i George Orwells framtidsdystopi 1984 hvor det dannes en opposisjonsbevegelse mot de kontrollerende styresmaktene. Om personvernet er en del av fremtiden eller ikke, er ennå for tidlig å si.