Byantikvaren i Bergen har i dag fredet en brennende sjøbod. Begrunnelsen for vedtaket er at slike branner har blitt en vanlig del av Bergens gamle trehusbebyggelse.

– Disse brannene har preget Bergen i mange hundre år nå, og en brennende sjøbod er en del av byens kulturarv, sier byantikvar Siri Myrvoll. Hun vil ikke bli overrasket om også denne kan havne på UNESCOs verdensarvliste.


Fredningen har blitt positivt mottatt i brede lag av byens befolkning, men noen negative røster har latt seg høre. Kanskje spesielt kritisk er husets eier, Reidar Osen: – Jeg ser viktigheten av å verne en slik brann, men det innebærer store omkostninger for meg å holde liv i denne brannen. Osen synes at et slikt vedtak også må innebære økonomisk støtte fra kommunen. – Man må jo bevare noe av sjøbodens form, for at dette ikke skal bli et helt ordinært bål, sier huseier Osen. – Dessuten er det nå vanskelig å få lagt det andre strøket med maling som trengs i første etasje.