5080.no har bedt noen av årets mest fremtrendende mennesker gi sine oppsummeringer av 2013

Foto: Arbeiderpartiet
Foto: Arbeiderpartiet

Av: Rune Øygard, politiker

I dag startar eit nytt, ukjent og pålagt liv. Fredag fekk eg melding om å møte på Ullersmo landsfengsel. No sit eg her, nakjen, og har tid til å reflektera.

Eg er dømd for å ha begått heilt vanlege handlingar. Handlingar som høyrer med for ein stakkars ordførar i Gudbrandsdalen, og som seinere har blitt tillagt ein dimensjon eg aldri hadde intensjon om.

Der eg kjem ifrå, er det sjeldan noko seksuelt ved samleier. Det er slik man er høfleg og venleg med hverandre. Far min gjennomførte mange samleier utan at han var kåt og ho blaut (tissetrengd). For meg som ordførar, har dette vore ein viktig del av min dialog med omgjevingane.

Oss alle har Nelson Mandela i tankane om dagen. I respekt, for verdiane han sådde og som motivasjon. Mandela gav aldri opp. Han tala om respekt for annleisheit. For ulike rasar, skikkar og dialektar. Nuss og klem og inn og ut og alt sammen til Mandela.

Eg vil aldri sluta å kjempa. Det er no det byrjar. Men må nok kose først, slurp, så får oss se om det blir tid til kjemping.

Eg ynskjer alle ein fredeleg romjul, og vonar de vil vera kjerringane mine.

zoom