(Foto: flickr.com/dcoetzee)

Debatten raser om vaksinepass om dagen. Etikkprofessor Einar Nederenget frykter et slikt pass kan føre til økende forskjeller i samfunnet.

– Det kan f.eks. bli større forskjeller mellom vaksinerte og folk som ligger i respirator. Ligger du i respirator risikerer du å måtte leve et helt annet liv enn den vaksinerte naboen din, sier Nederenget.

Etiske dilemmaer

Han mener vi må tenke gjennom hva det vil si å ha noen uker med store forskjeller i sommernorge.

– Et vaksinepass åpner for mange etiske dilemmaer. Er det riktig å kunne gå på festival når de som ligger på intensiven ikke kan det? Vi vet allerede at ledningen til respiratoren ikke rekker helt ned til Øya-festivalen.

Likhetsprinsippet

Nederenget ber oss også huske på at likhetsprinsippet står veldig sterkt i Norge.

– Vi liker ikke å dele folk inn i kategorier etter helseproblemer. Det er veldig unorsk å skille mellom immune og ikke-immune, forklarer han.

– Ønsker vi oss et samfunn hvor vi i ferien gjør forskjell på de som ligger i solstolen og de som ligger i åpen kiste? Selv om det er vanskelig, er det min plikt som filosof å stille slike tøffe spørsmål, er det ikke det?

A- og B-lag

Mange nordmenn sliter dessuten på grunn av de mange strenge tiltakene. Nederenget advarer mot å gjøre hverdagen enda tyngre ved å skape et A- og B-lag.

– Det er allerede et stort inngrep i en persons frihet å bli lagt i respirator. Da kan det være en god trøst å vite at alle andre i Norge bare råtner bort på sofaen. Er det ikke et viktig prinsipp at vi alle skal oppleve det samme muskelsvinnet?