– Monopolsituasjon på sannhet.

(foto: flickr.com/sosialistiskungdom)

Matmaktutvalgutvalget legger i morgen fram sin vurdering av den norske matmaktutvalgsituasjonen. 5080.no har snakket med flere som er kjent med hovedtrekkene i konklusjonen.

– Det er liten eller ingen konkurranse blant norske matmaktutvalg. Dette fører til en monopolsituasjon hvor hovedaktørene kan diktere sannheten, sier professor i matmaktutvalg, Gunnar Hjølster, som bistod matmaktutvalgutvalget i arbeidet.

Hjølster peker på stilltiende avtaler mellom bøndene og norske matmaktutvalg som en av hovedgrunnene til den dårlige konkurransesituasjonen.

– Matmaktutvalgene kan forklare ca 20% av de høye matvareprisene, mens de resterende 80% av sannheten stikker landbruksdepartementer i sin egen lomme.

Oppdragsgiver for matmaktutvalgene, Lars Peder Brekk, avfeier kritikken fra matmaktutvalgutvalget:

– Etterspørselen er rett og slett ikke stor nok. Vi kunne gjerne hatt flere matmaktutvalg, men da må landbruksdepartementet ønske seg flere.