– Arbeidsgivere kjenner ikke sine muligheter.

NHOs årlige sommerpatrulje gjennomførte besøk ved flere hundre bedrifter som benytter seg av vikarer i sommermånedene.

– Resultatene er skremmende, mener Christoffer Hjortland, talsmann for små og mellomstore bedrifter i NHO.

– Våre besøk har avdekket at svært mange arbeidsgivere ikke kjenner sine rettigheter og – aller minst – sine muligheter, sier Hjortland til 5080.no.

Han peker blant annet på at flere av bedriftene sommerpatruljen besøkte, betaler tarifflønn til sine sommervikarer, også de som ikke er fagorganiserte.

– Mange er uvitende om at vi faktisk ikke har lovfestet minstelønn i dette landet. Dette fører til at arbeidsgivere blar opp unødig.

Antall brudd på sunt næringsvett sommerpatruljen avdekket, har gått noe ned fra tidligere år. Likevel mener NHO det er mye å hente på å utnytte smutthullene i lovverket.

– Fremdeles kan man spare enorme summer i overtidsutgifter ved å fordele stillingsprosenten på flere vikarer.  Slå deg løs, lek med regelverket. Husk at arbeidsmiljøloven kun er å anse som veiledende inntil det foreligger en rettskraftig dom.

Mangel på næringsvett koster det norske næringsliv millioner hvert år, og sommerpatruljen føler ikke at deres jobb har blitt mindre viktig med årene.

– Vi ser på oss selv som markedets forlengede usynlige hånd. Du vet, en usynlig hånd er alltid bedre enn en synlig. Bare tenk på når du skal stjele ventedrops i hotellresepsjonen eller beføle folk på t-banen.

Følg 5080 på facebook, twitter og youtube.