(foto:tv2.no)
(foto:tv2.no)

Egne mentometermålinger om mentometermålingene.

Valgkampen er i gang, og dermed også tv-krigen. NRK og TV 2 lover seerne bred dekning av sin egen valgkampdekning:

– Vår dekning skal gå i dybden på måten vi dekker valget på. Vi skal ikke nøye oss med behørig forhåndsomtale, men gi seerne fortløpende analyser, kommentarer og debatter om valgkampdekningen, sier Jon Gelius i NRK.

Gelius er sikker i sin sak på at ingen vil analysere analysene, kommentere kommentatorene eller lage grafer av grafene like godt som NRK.

TV 2, på sin side, hevder at deres dekning av valgkampdekningen vil bli mer personlig enn noensinne:

– Vi skal lage personlige portrettintervjuer av våre personlige portrettintervjuere, og vi skal grille våre egne utspørrere. Kort sagt: Vi skal få valgkampen til å handle om TV 2s personligheter, forteller nyhetsredaktør Jan Ove Årsæther.

Begge kanalene slår fast at konkurrerende mediebedrifter ikke skal vies plass i valgsendingene.

– NRKs valgdekning, samt dekningen av valgdekningen, vil konsekvent late som om TV 2 ikke dekker valget. Vi lover seerne at vi kun skal presentere en egen NRK-agenda, av, med og for NRK-ansatte, sier Gelius.

Ifølge Årsæther går TV 2 enda lenger:

– For oss i TV 2 finnes ingen andre kanaler. Når du registrerer deg som TV 2 Sumo-bruker samtykker du i at det ikke finnes andre kanaler enn TV 2. Det står svart på hvitt i betingelsene

(foto: nrk.no)
(foto: nrk.no)

Også de mer underholdningsvennlige delene av dekningen skal dekkes. NRKs kjendispanel skal grundig overvåkes av et kjendispanel, og de satiriske elementene skal drives gjøn med av NRKs beste humorister.

– Hallo i uken skal få skikkelig gjennomgå, lover Harald Eia som sammen med Bård Tufte Johansen skal lage «Hallo i luken , Hallo i uken».

For TV 2 vil høydepunket bli egne mentometermålinger om mentometermålingene.

Begge kanalene lover at dekningen vil være synlig i sosiale media: På facebook kan man nå bli fan av fansiden for TV 2s valgdekning, mens man på twitter skal kunne følge en konto som følger NRKs twittermeldinger 24 timer i døgnet.