Samsvarer med tidligere undersøkelser.

En undersøkelse gjennomført av TNS Gallup viser at nordmenn er lite villige til å svare på undersøkelser. Det er spesielt telefonundersøkelser foretatt rundt middagstider nordmenn er negative til.

– Tallene er veldig entydige: Nordmenn liker ikke bli forstyrret med spørsmål om hvor godt de husker reklamer midt i middagen, sier markedsanalytiker i TNS Gallup, Karl-Magnus Vik.

50% av de oppringte la på røret med en fornærmende kommentar, mens 37% aldri tok telefonen.

– Dette samsvarer godt med funn fra andre undersøkelser vi har gjennomført. Den siste måneden har 15% av våre telefonintervjuere blitt bedt om å «dra til helvete», 11% har blitt bedt om å «dra langt til helvete» mens 2% har fått spørsmål om de ringer «på vegne av helvete», fortsetter Vik.

TNS Gallup sier de vil bruke funnene til å utvikle telefonintervjuene ytterligere.

– Målet vårt er å irritere 100% av Norges befolkning. Dette samsvarer med våre kjerneverdier som vi ønsker å spre rundt i landet: «kald middag», «avbrutt dusjing» og «oppstykket filmopplevelse».

Byrået er fornøyd med at nordmenns irritasjon har økt i takt med antall oppdrag TNS Gallup har påtatt seg for kommersielle aktører. Nå innfører de et internt bonussystem for å irritere siste rest av befolkningen.

– Våre intervjuere får bonus for hvor mange ganger i løpet av uken de ringer opp personer som er ennå ikke er negative til å svare på undersøkelser. Samtidig er bonusen så lav at dette vil irritere våre ansatte, og videre våre talsmenn som må representere dette byrået i media.

Følg 5080 på facebook, twitter og youtube.