Foto: Frankie Fouganthin

Sveriges statsepidemiolog Anders Tegnell ser nå lys i enden av koronatunellen. 

– Og jeg ber svenskene gå mot det lyset, oppfordrer han.

– Vi nærmer oss full flokkdød, og da vil smitten flate ut eller gå nedover. 

Mens resten av Europa vil være plaget av høye smittetall i mange måneder, kan Sverige snart oppheve alle restriksjoner.

– Om vi har valgt rett strategi eller ikke, vet vi ikke før alle er døde. Men ifølge våre modeller vil smitten forsvinne fullstendig samtidig med den siste svensken.

Tegnell peker på at den svenske håndteringen av pandemien skaper færre økonomiske belastninger enn de andre landenes strategier.

– Dessuten foreligger det ingen empiri som viser at det er bedre å holde folk i live. Ingen av de som har dødd som følge av korona har meldt om komplikasjoner eller senskader.

– Vi ser på de store dataene er full flokkdød det som gir minst smitte. Det er faktisk enda mer effektivt enn vaksine.