(foto: flickr.com/n_ipper)
(foto: flickr.com/n_ipper)

Mulig løsning på fastlåst konflikt?

I en pressemelding utgitt i går kveld, kommer det fram at den fryktede Svineinfluensaen er villig til å forhandle med norske myndigheter.

«Det må være i alles interesse å få løst denne fastlåste konflikten på en mest mulig smidig måte», skriver influensaen i pressemeldingen.

Flere kommentatorer hevder at det er den nye vaksinen som har presset Svineinfluensaen til forhandlingsbordet.

– Svineinfluensaen er aggresiv, men ikke dum, sier NUPI-forsker Henrik Thune til 5080posten.

Pandemien er villig til å skåne viktige samfunnsgrupper, som helspersonell, politikere og buss-sjåfører, mot at andre samfunnsgrupper, som narkomane, asylsøkere og lærere blir lyst fredløs (nektes vaksine).

Thune mener utspillet viser en desperat influensa, mens fredsforsker Johan Galtung kaller den utstrakte hånden «et interessant forslag».

– Svineinfluensaen er en realitet. Vi kan ikke bare vaksinere den bort. Når vi bygger framtidens Norge er vi nødt til å la Svineinfluensaen være en part – en part med innflytelse. Hvis ikke, er jeg helt sikker på at vi vil låse oss i en langvarig konflikt, sier professoren.

Helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen er ikke klar for å trappe ned vaksineringen, men hevder det er viktig å ha to tanker i hodet på en gang:

– Vi må være tøff mot influensaen, samtidig som vi må forebygge liknende pandemier i framtiden. Det er derfor vi driver med sosiale tiltak og bygger skoler for mexicanske svin, slik at vi tar bort grobunnen for slike ekstreme sykdommer. Utdanning er nøkkelen, sier hun.

Likevel sier kilder i Helsede- og omsorgspartementet til 5080posten at regjeringen har vært i kontakt med representanter for Svineinfluensaen, og vurderer å gjøre narkomane fritt vilt.

Begrunnelsen skal være at et slikt tiltak vil redusere behandlingskøene, og slik styrke behandlingstilbudet til de som virkelig trenger det (de som har flaks).