SV har sluttet å argumentere mot FrP i innvandringsdebatter, fordi ledelsen i partiet har større tro på at et trylleord snart skal gi resultater. – Vi har skiftet strategi, bekrefter nestleder Bård Vegar Solhjell.

Tidligere ville SV kunne finne på å bruke faktiske argumenter i innvandringsdebatten. Disse tidene er nå forbi. – Ordet ”stigmatisering” tror vi vil stoppe denne debatten en gang for alle. Straks FrP trekker frem nye tall på hvor store problemer det er med innvandrere, skal våre representanter fremsi en setning som inneholder ”stigmatisering”, forklarer Solhjell.

Eksempler på en slik setning kan være: ”Nå stigmatiserer du en hel gruppe” eller ”Vi må behandle innvandrere som individer, ikke stigmatisere”. – Alle SVs representanter er skolert til å la være å diskutere, og heller benytte seg av trylleordet, sier nestlederen.

Det er uklart hvor SV har plukket opp trylleordet, eller hvorfor det skal virke, men sentrale personer i partiet, som 5080 har vært i kontakt med, forteller at kilden er den samme som gav SV trylleordene ”skole”, ”troverdighet på miljø” og ”jeg trur velgerne forstår”.