(foto: flickr.com/showbizsuperstar)
(foto: flickr.com/showbizsuperstar)

– Klimaet er stråmenns verste fiende.

Den 37 år gamle stråmannen, Jarle Brenna, er i harnisk etter at den rød-grønne regjeringen i går la fram 7 punkter som de vil jobbe aktivt med de neste årene:

– For det første reagerer jeg kraftig på at det skal satses på arbeid og næringsliv. I flere år har det vært tverrpolitisk enighet om en slik satsing. Nå må det nye kluter til. Norge trenger en nedprioritering av arbeid og næringsliv.

Brenna trekker også fram at han er imot kunnskap og ønsker at så lite som mulig av landet skal taes i bruk.

– Ellers er jeg for at vi skal ha offentlige helse- og omsorgstjenester i dette landet, men jeg er helt uenig i at disse tjenestene skal være gode, slik de rød-grønne legger opp til. Og når jeg hører om kampen for trygghet og mot kriminalitet føler at regjeringen spytter meg i trynet.

Men mest av alt blir mannen provosert av de to siste punktene:

– Vi stråmenn har alltid kjempet for å senke kultur og frivillighet, og det har vi ikke gjort frivillig. Og klimaet! Klimaet er vår verste fiende. Hele min familie har blitt utryddet av kuling og regn. En gang inngikk solen og vinden et veddemål om hvem som kunne plage meg mest. Jeg har fremdeles vondt i armen etter solen tørket alle stråene i den, og jeg forlater ikke huset etter at vinden rotet til ansiktet mitt.

Han stiller seg også svært skeptisk til regjeringens uttalelser om at dette ikke er tiden for eksperimentering:

– Når det går så dårlig med økonomien MÅ vi eksperimentere. Jo villere, jo bedre. Regjeringen har med dette valgt en tydelig kurs. Jeg kommer til å følge nøye med på hvordan de andre partiene forholder seg til regjeringens utspill og stemme på de som ønsker en annen kurs. Dvs. en kurs mot helvetet, det er dit vi stråmenn vil.