Vil forebygge privatliv.

Justisminister Knut Storberget mener terrorangrepet i Stockholm på lørdag er et alvorlig skremmeskudd for Norge.

– Vi henger ikke med i utviklingen. Skal vi stoppe terrorisme i dag, må vi bli flinkere å hindre folk i å ha et privatliv, hevder Storberget.

Det omstridte Datalagringsdirektivet er blant tiltakene som må innføres, ifølge Storberget.

– Fra før av vet vi hvor mye skade privatliv gjør. Privatliv er den viktigste årsaken til skilsmisser og tenåringsgraviditeter i dette landet. Samtidig taper norske bedrifter millarder hvert år på arbeidstakernes privatliv.

Ved siden av Datalagringsdirektivet mener justisministeren det er mye som kan gjøres for å forebygge privativ.

– I løpet av kort tid vil vi legge fram en tiltaksplan mot privatliv i Norge. Det er viktig å kunne gripe inn i livet før det blir privat.

De senere årene mener også Storberget å kunne registrere nye, svært dystre konsekvenser av privatliv:

– Privatliv ser også ut til å føre til motstand mot Datalagringsdirektivet.