(foto: flickr.com/arbeiderpartiet)

Psykiater: – Mangler empati.

Statsminister Jens Stoltenberg ser ikke ut til å være berørt av det store folkelige engasjementet for å la asylbarna få bli. På spørsmål om han virkelig forstår hva han har gjort, svarer Stoltenberg til 5080.no:

– Ja, jeg synes det er grusomt, men nødvendig.

Psykiater Gina Engelsæther, mener det er en mann blottet for empati som forsvarer vedtaket.

– Om han er tilregnelig, er for tidlig å si, men det er helt klart at han er blottet for normal empati. Det ser vi når han prater helt uberørt og teknisk om vedtakene han har gjort. Når det er sagt, kan vi ikke avskrive ham som syk. Det er tross alt mange som deler hans ideologi, sier hun.

Ekspert på politisk ekstremisme, Sigbjørn Alstad, ser klare paralleller mellom Stoltenberg og andre politiske ekstremister.

– Han minner både om høyreekstreme og Al-Qaida ved at han går løs på uskyldige barn, og er så blindet av sin egen ideologi at han ikke tar inn over seg de menneskelige lidelsene han skaper.

Selv hevder Stoltenberg han har iverksatt handlinger for å beskytte oss på sikt.

– Jeg har gjort det eneste rasjonelle. Vi må ikke la oss styre av massemønstringer og følelser. For å parafrasere moralfilosofen David Hume: «Det finnes ingenting i min fornuft som tilsier at disse barnas undergang er en katastrofe». Det er det bare følelsene som kan fortelle oss, var Humes poeng.