(foto: flickr.com/ivt-ntnu)

Konsernet kan forurensing.

– Det er svært viktig for verdens framtid at det er Statoil som sitter med hendene på forurensingsrattet, sier konsernsjef i Statoil, Helge Lund til 5080posten.

Lund vil ikke høre på kritikken mot Statoilkonsernets oljesandprosjekt i Canada, og mener de andre alternativene er langt verre:

– Hvis ikke vi forurenser planeten vår, er det sjanse for at utlendingene vil gjøre det. Det kan vi ikke ha noe av siden utlendingene er utlendinger.

Konsernsjefen trekker også fram Statoils lange tradisjoner på området som en særlig ressurs.

– Vi må huske på at Statoil har forurenset denne kloden i rundt 40 år. Statoil kan forurensing. Når vi pumper olje, er vi veldig bevisste på å gjøre det på måter som gavner hele konsernet, forklarer Lund.

Statoil er blant de selskap i verden som forurenser på en svært effektiv måte. Helge Lund hevder dét er et godt miljøargument.

– Siden den norske kronen er så høy, får vi større verdi for driten vi pumper opp enn utlendingene gjør – noe vi må være enig om er verdifullt for alle aksjonærene.

Han mener miljøbevegelsen snart må innse at det vil være til det beste om Statoil stod for størstedelen av forurensingen i verden:

– For meg fremstår miljøbevegelsen som ganske virkelighetsfjerne. Vi snakker faktisk her om framtiden til konsernledelsen.