(flickr.com/courosa)
(flickr.com/courosa)

7 tips fra Kunnskapsdepartementet.

Det nærmer seg skolestart i kunnskapssamfunnet Norge, men streikeviljen blant lærerne ser ikke ut til å avta av den grunn. Skulle streiken fortsette, vil norske barn kunne gå glipp av flere uker med kunnskap.

I et stadig mer internasjonalt arbeidsmarked, trenger fremtidens arbeidstakere all kunnskapen de kan få. Samtidig vil Norge trenge hver kunnskapsuke hvis vi skal være attraktive for utenlandske investeringer. En ukes læring kan være forskjellen på å få solgt oppdrettslaks til et nytt marked og nedleggelse av distriktene.

Vi vet at mennesket ikke overlever mange dager uten mat. Og vi vet at kunnskap er hjernens mat. Hva bør man så gjøre for å motvirke at våre barns hjerner sulter i hjel under streiken? Vi har bedt Kunnskapsdepartementet gi sine 7 beste tips til hvordan du unngår at barnet ditt blir dummere.

– Få barnet til å skrive en stil om hva det her opplevd i sommferien. Dette er den første kunnskapsoppgaven barna får på skolen. Hvis streiken blir kortvarig, kan det være at dette tiltaket er tilstrekkelig. Stil om sommerferie stimulerer språk, skrivemotorikk og hukommelse. Dessuten får barnet viktig erfaring med å presentere et produkt.

– Lag pizza, og be barnet velge mellom 1/3 og 2/7 pizza. Dette gir nyttig kunnskap når de senere skal forhandle med utenlandske selskaper (og matematikere).

– Hvis du har to barn: Sett et av dem på flytoget og det andre på lokaltoget som starter ti min før. La barna slik erfare hvem som kommer først fram til Gardermoen. Dette er praktisk matematikk som kan være avgjørende når de skal rekke det viktige møtet i Zürich.

– Snakk sammenhengende i ti minutter, og be barnet skrive ned alt du sier. Vi vet at diktater er uvurderlige for å bli sekretær eller sorenskriver.

– Steng ventilene. Å kunne takle tung luft og dårlig inneklima er essensielt for å overleve et langt utdanningsløp.

– Kle deg i korte bukser og løp etter barnet mens du blåser i en fløyte. Mangel på gymnastikk kan gjøre at barnet senere ikke evner å delta i Birken eller New York Marathon hvor viktige nettverk knyttes.

– La barnet øve på å tre en kondom på en banan. Seksualundervisning er viktig for at kvinner ikke får for mange barn og dermed mister nødvendige pensjonspoeng. Dessuten kan det hindre graviditet blant kvinner etter jobbintervju.

La for all del ikke barnet leke, spille fotball eller lage youtube-filmer. Dette går utover disiplin og tar bort fokuset fra det fremtidige arbeidsmarkedet.