(foto: wikimedia.org)
(foto: wikimedia.org)

Oppretter nøktern stiftelse.

Norges rikeste mann, Olav Thon (90), ønsker ikke å ta formuen sin med seg i graven. Derfor donerer han nå alle 26 milliardene til en ny stiftelse.

– Ja, alle pengene som jeg har ervervet meg ved bruk av deltidsansatte, skal gis bort, smiler Thon.

Eiendomskongen, som er kjent for sin nøkterne livsstil, er glad for å kunne gi noe tilbake til samfunnet.

– Jeg har aldri skeiet ut med for mye lønn til de ansatte. Jeg har levd sparsommelig og spart godtgjørelse for godtgjørelse i en gigantisk godtgjørelsesbinge. Jeg garanterer at all overtidslønnen som jeg har latt være å betale mine ansatte, nå vil gå til denne stiftelsen.

Olav Thon Stiftelsen skal forvalte mangemilliardærens formue med den samme nøkternhet, også etter Thons død. Stiftelsen er både tilbakeholden med bruk av bindestrek i navnet og utbetalingene til allmennyttige formål. Bare 50 millioner (0,2%) vil deles ut hvert år.

– I tillegg skal all krigsprofitten inn i denne stiftelsen. For meg har det alltid vært viktig at pengene fra 2. verdenskrig skal leve videre etter min død. Jeg gjorde det ikke for meg selv.