Se hele Reddpressen-gallaen.

Alle de forhåndsproduserte innslagene finner du i god kvalitet her.

Gallaforestillingen fra SKUP-konferansen i Tønsberg:

Del 1 (OBS litt dårlig lyd i begynnelsen)

Del 2

Del 3