(foto: Torbjørn Tandberg)

Undersøker om sjøkabel kan gjøre bedre jobb.

Regjeringen nedsetter i dag fire uavhengige utvalg av tilsammen 13 eksperter, for å utrede om en sjøkabel kan være et alternativ til Terje Riis-Johansen i regjering.

– Vi registrerer et stort engasjement om denne statsrådposten. Utvalgene skal undersøke om en sjøkabel kan gjøre en bedre jobb, sier statsminister Jens Stoltenberg på dagens pressekonferanse.

De uavhengige ekspertene skal spesielt utrede de humane sidene ved de to alternativene.

– Etter sterkt påtrykk, velger vi å få en ny vurdering av om en sjøkabel har bedre menneskelige kvaliteter enn Terje Riis-Johansen.

Riis-Johansen benekter at regjeringen har snudd i saken, siden den fortsatt skal holde seg med en Olje- og energiminister.

– Dette er en ganske elegant måte å løse saken på: Vi får en minister, men vi har ennå ikke tatt stilling til nøyaktig hvilken form denne vil ha, sier Riis-Johansen.

Den siste utviklingen i saken innebærer at regjeringen forkaster det folkelige ønsket om å spenne Terje Riis-Johansen over Hardangerfjorden.

Følg 5080 på facebook, twitter og youtube.