(foto: flickr.com/nfo-ntfk)
(foto: flickr.com/nfo-ntfk)

Vil få ned utslipp av oljepenger.

– Dette er vår tids største utfordring. Da må vi tørre å tenke nytt for få ned utslippene av norske oljepenger, sa finansminister Sigbjørn Johnsen til pressen da han åpnet regjeringens budsjettkonferanse i dag.

Regjeringen har i år satt vern av norsk økonomi høyt på dagsorden. Johnsen lanserte derfor et ambisiøst forslag for å ivareta den skjøre balansen i økonomien:

– Med ny teknologi skal vi fange oljepengene og lagre dem under havbunnen. På denne måten vil ikke oljepengene bidra til oppvarming av moder økonomi, forsatte finansministeren, som forklarte at oppheting av økonomien er hans hjertesak.

– Problemet med menneskeskapte tempraturendringer, er at vi ikke vet sikkert hvordan de vil slå ut. I verste fall kan renten stige opp mot det anbefalte nivået, og pengestrømmer kan snu.

Regjeringen legger føre-var-prinsippet til grunn for sin økonomiske politikk, noe som kan bety kroken på døren for dyre investeringer i f.eks. lyntog eller CO2-fangst.

– Vi må tenke på generasjonene som kommer. Hvis vi skulle brukt en økt andel av oljepengene på tiltak mot overoppheting av kloden, ville det kunnet føre til en overoppheting av økonomien. Og husk, vi har bare én økonomi.