(Foto: Frida Tørring/wikimedia.org)
(Foto: Frida Tørring/wikimedia.org)

– Kan ikke kaste ham ut over natten.

Justisminister Anders Anundsen la i dag fram regjeringens strategi for å ut Mullah Krekar.

– All dokumentasjon viser at denne mannen er livsfarlig. Derfor iverksetter vi nå tiltak for å fase ut deler av Krekar over en periode på 14 år, fortalte en offensiv Anundsen til pressen i dag.

– Vi må gjennom en betydelig omstilling, men vi kan vi ikke bare kaste ham ut over natten.

Målet er en reduksjon av Krekar på 40% innen 2030.

– Dette er et svært ambisiøst mål. De første årene vil vi nok oppleve en liten økning i Mullah Krekar. Denne regjeringen har imidlertid satset på ny teknologi, og det tar noen år før vi får se resultatene av denne satsningen.

Anundsen peker bl.a. på utviklingen av teknologi som gjør det mulig å fange og lagre Krekar under havbunnen.

– Vi må gjøre mye her hjemme, men vi kan ikke være det eneste landet i verden som kaster ut Krekar. Norge må jobbe aktivt sammen med de store landene for å få til en reell reduksjon.

Regjeringen har som langsiktig mål å bli verdensledende på å kaste ut Krekar.

– Vi har allerede opparbeidet oss mye kompetanse på å kaste ut utlendinger. Denne vil komme godt med i omstillingen til det nye lav-Krekar-samfunnet.

Forbrukere kan også gjøre mye, hevder Anundsen, og viser til at man bør velge produkter som er merket Krekar-frie.

Arbeiderpartiet er positive til forslagene, men skeptiske dersom de innebærer tap av arbeidsplassen til Brynjar Meling.